PostFree109.com

ลงประกาศซื้อขายสินค้า โปรโมทสินค้าและบริการของท่านฟรีกฏการใช้งานเว็บไซต์

กฏการใช้งานเว็บไซต์

กฎระเบียบการใช้งาน เว็บไซต์ PostFree109.com

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) เป็นสัญญาระหว่าง เว็บไซต์ PostFree109.com (ต่อไปนี้เรียกว่า “PostFree109.com”) ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ ในนามของ เว็บไซต์ PostFree109.com กับ ผู้ใช้งานหรือสมาชิกของ เว็บไซต์ PostFree109.com (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้งาน”) ในฐานะผู้ใช้บริการ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน

ข้อตกลงนี้กำกับดูแลและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการบนเว็บไซต์ PostFree109.com ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและดุลพินิจของเว็บไซต์ PostFree109.com แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น

แจ้งเรื่องการลงประกาศ

สมาชิกที่ลงประกาศโพสต่างๆ ไม่ควรลงประกาศที่ซ่ำกันนะครับเพราะข้อมูลที่ซ่ำกันจะทำให้ google มองว่างเป็นบอทหรือเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ จะทำให้โพสหรือประกาศของสมาชิกไม่ติดอันดับหรือค้นหาไม่เจอนะครับ

หมายเหตุ: ทางเว็บไซต์อาจจะลบประกาศหรือโพสที่มีข้อมูลซ่ำกันโดย เว็บนี้ไม่สนับสนุนโพสเกี่ยวกับการพนันออนไลน์